Riigieelarve 2018. a toetused

2018. aasta riigieelarves on Riigikogu näinud ette siseministri haldusalas, kodanikuühiskonna valdkonnas,  toetuse järgmistele vabaühendustele. Riigikogus riigieelarve eelnõu menetlemisel tehtud toetuste väljamaksmisel rakendatakse Siseministeeriumis "Riigieelarvelise toetuse andmise korda", kuid nimetatud juhul ei korraldata toetuse andmiseks konkurssi ega edastata esitatud taotlust hindamiskomisjonile.

Riigieelarvelise toetuse andmise kord (PDF) reguleerib Siseministeeriumi ja tema valitsemisala asutuste riigieelarvelise toetuse andmise põhimõtteid, taotluste menetlemise korda, toetuse kulude abikõlblikkust, toetuse tagasinõudmist ning toetuse kasutamise üle järelevalve teostamist. Riigieelarvelise toetuse väljamaksmine toimub lepingu alusel (vt lepingu vorm (PDF)). Lepingu aluseks on taotlus (vt taotluse vorm (45.5 KB, DOC)).

Praegu kavandatakse riigieelarvelise toetuse andmise korra muutmist. Juhul, kui kavandatud muudatused kiidetakse heaks, jagatakse toetust käskkirjas kehtestatud tingimustel, millega nõustumisel peab toetuse saaja esitama ministeeriumile digitaalselt allkirjastatud nõustumuse. Taotlusvorm jääb valdavas osas samaks.

Taotluse esitamise tähtaeg on 5. märts 2018. Taotlus saatke e-postile info@siseministeerium.ee, infovälja palun lisage märksõna taotlus ja organisatsiooni nimi

Hetkel vabaühendustele avatud konkursse ei ole. Ülalnimetatud info on suunatud ainult 2018. aasta riigieelarve menetlemise käigus lisandunud otsetoetuse saajatele.

31. jaanuaril ja 7. veebruaril 2018 toimunud infopäevade materjalid:

 

Rohkem infot: Aveli Ainsalu, tel 612 5203 või aveli.ainsalu@siseministeerium.ee

Failid: 
KuupäevFailSuurusLaiendus
12.02.2018 - 15:06Microsoft Office document icon taotluse_vorm_2018_0.doc45.5 KBdoc
Viimati uuendatud: 21. veebruar 2018