Sa oled siin

Ainulaadne lahendus avab välismaalastele Eesti e-teenused

E-residentsus laiendab Eesti riigi poolt tagatud ja turvalise digitaalse isikutuvastuse abil Eesti majandus- ja kultuuriruumi üle maailma, viies teenused ja asjaajamise elektroonilistesse kanalitesse.

 • E-residentsus annab riiklikult tagatud ja turvalise isikutuvastuse võimaluse. Oma olemuselt on e-residentsusega saadav digitaalne identiteet vahend, mille abil pakkuda laiemalt maailmale nii Eesti seniseid kui ka uusi e-teenuseid.
 • E-residentsus on pidevalt arenev. E-residentsust ja kasutatavaid teenuseid arendame pidevalt edasi (nt lihtsustame taotlemist ja lisame teenuseid).
 • E-residentsus aitab teha Eestit suuremaks. E-residendid, kes saavad e-Eesti teenuseid kasutada üle maailma, laiendavad Eesti teenuste- ja majandusruumi meie riigipiiridest kaugemale. Teisalt aga võidame sellega Eesti poolehoidjaid laiemalt – loome ainulaadset "digisporaad".
 

Kes on e-resident?


E-resident on välismaalane, kellele Eesti loob tema kodakondsusjärgse riigi identiteedi alusel digitaalse identiteedi ja annab välja digitaalse isikutunnistuse.

 

E-residentsus võimaldab välismaalasel ajada Eestis asju olenemata tema füüsilisest asukohast. Rahvusvahelise osalusega majandus-, teadus- ja haridusalased tegevused muutuvad Eestis seeläbi oluliselt paindlikumaks ja efektiivsemaks.

Eestis tegutsevatele ja Eestiga seotud välismaalastele ja välisettevõtetele muudab digi-ID asjaajamise sama lihtsaks ja turvaliseks nagu see on Eesti kodanikel ja siin püsivalt elavatel välismaalastel. Muuhulgas saab ID-kaardiga mistahes maailma paigas viibides:

 • digiallkirjastada dokumente minutite jooksul;
 • asutada Eestis äriühingu tunni jooksul;
 • teha pangaülekandeid sekunditega;
 • osaleda aktiivselt Eestis registreeritud ettevõtte juhtimises;
 • deklareerida Eestis makse paari hiireklikiga.

 

 

E-residendi digi-ID suurendab Eesti atraktiivsust sõbraliku keskkonnana nii elamiseks kui ka ajutiseks viibimiseks ning tõstab Eesti ärikeskkonna atraktiivsust. Ettevõtetele avab e-residentsuse kasutusele võtmine lisanduvate klientide näol võimalusi oma digiteenuste pakkumiseks nii Eestis kui ka rahvusvahelisel turul.


Digi-ID on suurepärane võimalus välisinvestoritele ja nende asutatud ettevõtete välistöötajatele toimida Eestis, välisteadlastele, -õppejõududele ja -tudengitele tegeleda Eesti ülikoolide juures teadus- ja arendustööga, Eesti ettevõtete välisklientidele ja partneritele ajada asju siinsete firmadega, ettevõtete juhtorganites või ettevõttes osalust omavatel välismaalastel teha äri Eestis.

E-residentsus soodustab Eestile oluliste ettevõtete tegutsemist ja lisandumist Eesti majanduskeskkonda, aitab tuua siia investeeringuid ja luua töökohti. Välisosalusega ettevõtetel on Eesti majanduses võtmeroll: nende kanda on 60% koguekspordist, 36% tööhõivest, 35% T&A kulutustest, 45% majanduse lisandväärtusest.

See on sobiv vahend, et hoida sidet väljarännanud eestlastega ning luua neile ligipääs digiteenustele ja teabele, olenemata nende kodakondsusest või elukohariigist.
 

Miks tasub e-residendiks hakata?


Kasud arendajatele:

 • Digi-ID infrastruktuuri arendatakse päevast päeva.
 • Avalikud API-d kasutajate turvaliseks autentimiseks ja digitaalseks allkirjastamiseks.
 • Kasutajad on valitsuse poolt verifitseeritud.
 • Vastab KYC (ingl k. know you customer) nõuetele.
 • Ligipääs ülemaailmsele turule, mis säästab riigipõhiste lahenduste loomisest.
 • E-residentsuse brändi tugi.
 • Ligipääs e-residentide suhtluskeskkonnale.Kasud ettevõtjatele:

 • Ettevõtte registreerimine veebis võtab aega vaid päeva või vähemgi.
 • Ettevõtet saab hallata igast maailma nurgast.
 • Võimalus avada Eesti pangakonto. Alates 2016. aasta sügisest saab seda teha laua tagant lahkumata.
 • Ligipääs makseteenuse pakkujatele.
 • Dokumentidele saab mugavalt digialkkirjastada. Digitaalne allkiri on võrdväärne käekirjalise allkirjaga.
 • Makse saab deklareerida veebis.
 

E-residendi digi-ID on hüve, mitte õigus


Eesti riik annab e-residendi digi-ID selle taotlejale välja heauskseks kasutamiseks ja õiguspäraste toimingute tegemiseks.


Riik valvab e-residendi digi-ID kasutamist nagu iga muu digitaalse isikutunnistuse kasutamist Eestis. See tähendab, et isiku tuvastamine digi-ID väljastamiseks on turvaline ja kindel ning võimalike õigusrikkumiste suhtes ollakse tähelepanelikud.

Oluline on meeles pidada, et e-residentsus ei anna kodakondsust, maksuresidentsust, elamisluba ja Eestisse või Euroopa Liitu sisenemise luba. E-residendi digi-ID ei ole füüsiline isikut tõendav ega reisidokument ja sellel ei ole fotot. 

 
 Erinevaid e-teenuseid on võimalik kasutada tänagi, näiteks läbi internetipanga, kuid riigi poolt loodud ja turvatud digi-ID on selleks kindlasti turvalisem võimalus. Samas peab silmas pidama, et e-residendi õigusvastase käitumise (nt dokumendi andmine teisele, õigusrikkumine) eest vastutab inimene ise ja riigil on õigus enne digi-ID väljastamist inimese usaldusväärsust kontrollida ja selle õiguspärase kasutamise üle järelevalvet teostada.

Eesti riik aga seisab selle eest, et e-residendi digi-ID kasutamine oleks võimalikult mugav ja turvaline. Sadade tuhandete Eesti kodanike ja siinsete elanike aastate pikkune kogemus seda ka tõestab. Nüüd avaneb ka välismaal elavatele välismaalastele suurepärane võimalus mugavalt ja turvaliselt Eestis asju ajada.

Digi-ID avab võimalused e-teenuste rahvusvaheliseks arendamiseks erasektoris

Kristina Narusk, Teenusmajanduse Koda

Digi-ID kontseptsioon on värskendav samm Eesti kui innovaatilise riigi maine  säilitamiseks ning Teenusmajanduse Koja ja meie liikmete meelest on positiivne see, et maailmas kuulsust kogunud populaarsete avaliku sektori e-teenuste kõrval (e-valimised, e-maksuamet) mõeldakse kohaliku e-infrastruktuuri rahvusvahelist avamist ka erasekotri teenustele.

Kuigi projekti esimeses faasis nähakse digi-ID kasutajatena Eesti ja Eesti ettevõtetega seotud isikuid, siis palju põnevam võimalus ja väljakutse on kogu maailma kodanike jaoks välja mõelda kasutaja tuvastamist nõudvaid teenuseid ning nende võimalikke uusi vorme.

Eesti suguses väikeses riigis on võimalik eksperimenteerida ning kiiresti ja paindlikult olemasoleva kogemuse pealt uudseid teenuseid juurutada. Seetõttu hindame väga riigi valmidust olla avatud, kaasata erasektorit teenuste väljamõtlemise faasis ning jätta palju otsustus- ja arenduskohti ettevõtete jaoks vabaks.

 

 

Viimati uuendatud: 16. aprill 2019