Sa oled siin

Juurdepääs andmetele avaliku ülesande täitmiseks

Riigi- ja kohaliku omavalituse asutusel ning juriidilisel ja füüsilisel isikul on õigus juurde pääseda rahvastikuregistri andmetele avalike ülesannete täitmiseks. Avaliku ülesandega on tegemist juhul, kui nimetatud ülesanne on pandud riigi- või kohaliku omavalitsuse asutusele või juriidilisele või füüsilisele isikule täitmiseks seadusega või seaduse alusel antud mõne muu õigusaktiga.

Rahvastikuregistri andmetele juurdepääsu saamiseks esitab taotleja rahvastikuregistri andmete menetlemise infosüsteemis taotluse, milles märgib:

  • juriidilisest isikust taotleja puhul juriidilise isiku nimi ning andmete saamiseks volitatud isiku ees- ja perekonnanimi;
  • füüsilisest isikust taotleja puhul ees- ja perekonnanimi ning isikukood;
  • andmete kasutamise põhjendatud eesmärk, viis ja aeg;
  • taotletavate andmete koosseis;
  • juurdepääsuviis ning vajaduse korral taotletavate andmete hulk;
  • kinnituse selle kohta, et saadud andmeid kasutatakse vaid taotletaval eesmärgil, ajavahemikul ja viisil.

 

 

 

 

Viimati uuendatud: 14. jaanuar 2019