Sa oled siin

Juurdepääs andmetele avaliku ülesande täitmiseks

Riigi- ja kohaliku omavalituse asutusel ning juriidilisel ja füüsilisel isikul on õigus juurde pääseda rahvastikuregistri andmetele avalike ülesannete täitmiseks. Avaliku ülesandega on tegemist juhul, kui nimetatud ülesanne on pandud riigi- või kohaliku omavalitsuse asutusele või juriidilisele või füüsilisele isikule täitmiseks seadusega või seaduse alusel antud mõne muu õigusaktiga.

Rahvastikuregistri andmetele juurdepääsu saamiseks esitab taotleja rahvastikuregistri andmete menetlemise infosüsteemis taotluse, milles märgib:

  • juriidilisest isikust taotleja puhul juriidilise isiku nimi ning andmete saamiseks volitatud isiku ees- ja perekonnanimi;
  • füüsilisest isikust taotleja puhul ees- ja perekonnanimi ning isikukood;
  • andmete kasutamise põhjendatud eesmärk, viis ja aeg;
  • taotletavate andmete koosseis;
  • juurdepääsuviis ning vajaduse korral taotletavate andmete hulk;
  • kinnituse selle kohta, et saadud andmeid kasutatakse vaid taotletaval eesmärgil, ajavahemikul ja viisil.

 

 

 

 

Viimati uuendatud: 14. jaanuar 2019

NÄDALA EELINFO

Neljapäev, 22. august
- Siseminister Mart Helme ja rahvastiku minister Riina Solman osalevad Vabariigi Valitsuse istungil ja kabinetinõupidamisel.
- Kantsler Lauri Lugna kohtub siseministeeriumis USA saatkonna sisejulgeolekuvaldkonna ekspertidega.


Reede, 23. august
- Rahvastikuminister Riina Solman viibib visiidil Riias, Läti Vabariigis. Solman kohtub Läti Valitsuse demograafianõuniku ja sotsiaalkaitseministriga ning esineb ettekandega Globaalse Eesti programmist Eesti Kultuuriseltside Ühenduse suvekoolis. Samuti osaleb Solman pärgade asetamisel Läti Vabadussambale MRP aastapäeva tähistamiseks.

 

KRIISIOLUKORDADEKS VALMISTUMINE

- Sinu ja su pere hakkamasaamine kriisiolukordades sõltub eelkõige teist endast!

- Ennast ja oma pere saad kaitsta kõige paremini, kui valmistud kriisiolukordadeks ette!

- Vaid sina tead kõige paremini oma pere vajadusi ja võimalusi!

- Tee kriisideks valmistumisel koostööd naabrite ja kogukonnaga!

- Ole valmis nädal aega iseseisvalt hakkama saama!

Käitumisjuhised kriisiolukordadeks leiate veebilehelt www.kriis.ee.