Sa oled siin

Juurdepääs andmetele avaliku ülesande täitmiseks

Riigi- ja kohaliku omavalituse asutusel ning juriidilisel ja füüsilisel isikul on õigus juurde pääseda rahvastikuregistri andmetele avalike ülesannete täitmiseks. Avaliku ülesandega on tegemist juhul, kui nimetatud ülesanne on pandud riigi- või kohaliku omavalitsuse asutusele või juriidilisele või füüsilisele isikule täitmiseks seadusega või seaduse alusel antud mõne muu õigusaktiga.

Juurdepääsuks rahvastikuregistri andmetele avaliku ülesande täitmisel tuleb sõlmida andmete töötlemise leping rahvastikuregistri seaduse §-s 19 ettenähtud korras. Lepingu sõlmimiseks tuleb esitada Siseministeeriumile asutuse plangil allkirjaõigusliku isiku allkirjastatud taotlus, kuhu tuleb kindlasti märkida:

  • andmete kasutamise põhjendatud eesmärk, aeg ja viis;
  • taotletavate andmete koosseis ja hulk;
  • taotletav juurdepääsu viis;
  • kinnitus, et saadud andmeid kasutatakse vaid taotletaval eesmärgil, ajavahemikul, viisil.

 

 

 

 

Viimati uuendatud: 30. november 2017