You are here

Religious Organisations

Siseministeerium eraldas usulistele ühendustele 100 000 eurot, mille eest renoveeritakse palvekodasid, koolitatakse vaimulikke, toetatakse kristlikul kasvatusel põhinevaid koole ja koostatakse trükiseid.

 

Siseminister Hanno Pevkur allkirjastab täna Eesti Kirikute Nõukogu ja Eesti Represseeritute Abistamise Fondiga pikaajalised koostöökokkulepped, samuti sõlmitakse tänavuse riigieelarvelise toetuse kasutamise lepingud.

 

Ministry of the Interior helps to build relationships between the state, local governments and religious associations.

 

Pages