You are here

Citizen Society

In order to provide one’s help in an emergency situation as a volunteer, it is advised to use the formal channels offering voluntary work.

 

A study commissioned by the Ministry of the Interior and conducted by the Baltic Research Institute shows that every second person in Estonia has participated in volunteer activities in the past year.

 

Siseministeeriumi tellitud ja Balti Uuringute Instituudi läbi viidud uuringust selgub, et iga teine Eesti inimene on viimase aasta jooksul osalenud vabatahtlikus tegevuses.

 

Siseminister Katri Raik andis täna üle kodanikupäeva aumärgid viieteistkümnele silmapaistvale inimesele, kes on oma kogukonnas või laiemalt ühiskonnas jätnud olulise jälje, edendades kodanikukasvatust, väärtustades kodanikuteadvust v&otilde

 

Siseministeerium kuulutab välja kolm avalikku konkurssi üle-eestiliselt tegutsevate vabaühenduste leidmiseks, kes panustaksid järgneva kahe aasta jooksul ministeeriumi strateegiliste partneritena kodanikuühiskonna arengukavas toodud eesmärkide saavutamisesse.

 

Täna riigikogus peetud kodanikuühiskonna arutelul esitas siseminister Andres Anvelt küsimuse, et kus on kodanikuühiskonna arendamise ja reguleerimise piir. Tema sõnul ei saa ega tohi kodanikuühiskonda üle reguleerida.

 

Täna riigikogus peetaval põhiseadus-, kultuuri- ja sotsiaalkomisjoni avalikul ühisistungil kodanikuühiskonna arengust rõhutas siseminister Hanno Pevkur, et meie õigusruum peab uute ideede sündimiseks ja nende edukaks elluviimiseks olema vabakonna jaoks toe

 

Pages