You are here

Identification Documents

Siseministeerium esitas kooskõlastamiseks ja avalikuks arutamiseks turvategevuse seaduse eelnõu, mille eesmärk on tõsta turvaettevõtete ja -töötajate kvaliteeti ning usaldusväärsust.

 

Министерство внутренних дел планирует создать l

 

Siseministeerium kavatseb luua õigusliku aluse selleks, et mobiil-ID vormistamisel oleks inimese tuvastamiseks võimalik kasutada ka infotehnoloogilist lahendust. Sellise võimaluse loomine lubab tulevikus mobiil-ID saamise ja kasutamise protsessi veelgi lihtsustada.

 

Siseminister ning politsei- ja piirivalveameti peadirektor allkirjastasid lepingu e-residendi digitaalsete isikutunnistuste väljastamiseks Ameerika Ühendriikides ja Jaapanis.

 

Все пользователи digi-ID, которые будут ходатайствова

 

Kõik, kes teevad digitaalse isikutunnistuste ehk digi-ID saamiseks taotluse alates alanud kuust, saavad 5-aastase kehtivusajaga kaardi.

 

2017. aasta jaanuaris jõustub siseministeeriumi valitsemisalas kaks olulisemat seadusemuudatust:

 

The Government of Estonia has approved and will forward to the parliament a draft legislation that will allow Estonian residents and e-residents to open bank accounts without visiting a bank branch.

 


Valitsus kiitis heaks ja saadab riigikogule eelnõu, mille kohaselt saaksid nii Eesti elanikud kui ka e-residendid pangakonto avada pangakontorisse minemata.

 

Pages