You are here

Migration

Kommenteerides täna tutvustatud Euroopa Komisjoni presidendi Jean-Claude Junckeri kava rändesurve leevendamiseks, ütles siseminister Hanno Pevkur, et Eesti hinnangul tuleb liikmesriikide elu oluliselt mõjutavad otsused teha liikmesriikide osalusel.

 

Commenting on the European Commission President Jean-Claude Juncker’s plan for easing the immigration pressure, Estonian Minister of the Interior Hanno Pevkur explained the Estonian position that the decisions impacting the life of the member states should be made with the involvement of th

 

Vabariigi Valitsus kiitis täna heaks ja otsustas esitada Riigikogule eelnõu, millega täpsustatakse välismaalasele rahvusvahelise kaitse andmise seadust ja sellega seonduvaid seadusi.

 

Alates 1. augustist alustas Politsei- ja Piirivalveamet Eestisse hiljuti elama asunud välismaalaste teavitamist võimalusest osaleda 2015. aasta sügisel algavatel Eestis sisseelamist toetavatel kohanemisprogrammi koolitustel.

 

Starting today the Police and Border Guard Board begins informing foreigners who have recently moved to Estonia about an opportunity to participate in the adaptation program trainings that support settling in Estonia and begin in autumn 2015.

 

Адаптация в новой среде п

 

Kohanemine uues elukeskkonnas võib olla nii huvitav kui keeruline väljakutse.

 

Adapting to a new living environment can be an interesting but at the same time often complicated challenge.

 

Täna ja homme kohtuvad siseminister Hanno Pevkur ja sotsiaalkaitseminister Margus Tsahkna kohalike omavalitsuste esindajatega üle Eesti, et arutada nendega pagulas- ja rändeteemat puudutavaid küsimusi.

 

Täna Brüsselis toimunud erakorralisel Euroopa Liidu siseministrite kohtumisel kinnitati Euroopa Ülemkogu otsus 60 000 pagulase abistamiseks ning tehti vahekokkulepe, mis puudutab ligi 55 000 inimest.

 

Pages