You are here

Migration

Siseministeerium saatis kooskõlastusele eelnõu, mis võimaldab Eesti majandusarengu huvides perspektiivsetel idufirmadel Eestisse tulla ja paindlikumalt kvalifitseeritud välismaalasi tööle võtta.

 

Eesti võtab tuleva nädala jooksul Kreekast vastu järgmised 12 sõjapõgenikku Euroopa rändekava alusel. Nende seas on kaks perekonda Süüriast, üks perekond Iraagist ja üks mees Jeemenist.

 

Today, Estonia received the first war refugees from Greece relocated on the basis of the European Agenda on Migration: one five-member Iraqi family, one man from Syria, and one man from Yemen. They will reside in Tallinn and Tartu.

 

Сегодня Эстония на основании Европейской прогрk

 

Täna võttis Eesti Kreekast vastu esimesed Euroopa rändekava alusel ümber paigutatud sõjapõgenikud: ühe viieliikmelise Iraagi perekonna ning ühe mehe Süüriast ja ühe Jeemenist. Nad asuvad elama Tallinnas ja Tartus.

 

Estonia confirmed to Greece that in the near future, we will receive the first war refugees from Greece in the framework of the European agenda on migration. Among them, there is a five-member Iraqi family, one man from Syria and one man from Yemen.

 

Эстония подтвердила Греции, что в ближайшее врем

 

Eesti kinnitas Kreekale, et võtame lähiajal Kreekast vastu esimesed sõjapõgenikud Euroopa rändekava raames. Nende seas on üks viieliikmeline Iraagi perekond, üks mees Süüriast ja üks mees Jeemenist.

 

Siseministeerium kuulutas välja taotlusvooru „Kolmandate riikide kodanike kaasamine kohalike omavalitsuste ja mittetulundusühingute tegevustesse ja nende poolt pakutavatesse teenustesse“

 

Pages