You are here

Migration

Sisserände piirarvuga seotud regulatsiooni muutmiseks moodustatud töörühm sai täna siseministeeriumis ülevaate Eesti rahvastikuprognoosist, tööjõuvajadusest ja lõimumisalastest tegevustest.

 

Siseministeeriumis kogunes täna esimest korda töörühm, mis otsib kõige sobivamat lahendust sisserände piirarvuga seotud regulatsiooni muutmiseks.

 

Siseminister Andres Anvelt allkirjastas täna käskkirja, millega moodustatakse töörühm, mis hakkab arutama sisserände piirarvuga seotud regulatsiooni muutmise ettepanekuid.

 

Siseminister Andres Anvelt kohtus täna Itaalia siseministri Marco Minnitiga. Soojas ja avameelses õhkkonnas toimunud kohtumise peateema oli Kesk-Vahemere rändetee ning sedakaudu eelkõige Itaaliale avalduv rändesurve.

 

Siseminister Andres Anvelt viibib täna Tuneesia pealinnas Tunises, kus Euroopa ja Aafrika riikidest koosneva Vahemere kontaktgrupi siseministrid arutavad, kuidas vähendada üle Vahemere tulevat rändevoogu.

 

Neljapäeval, 6. juulil 2017 arutasid Euroopa Liidu siseministrid Eesti siseminister Andres Anvelti juhtimisel ning Euroopa Komisjoni, Euroopa Parlamendi ja Schengeni lepinguga ühinenud riikide osavõtul rändeolukorda Vahemere keskosas.

 

Kuna sisserände piirarvu regulatsioon on ajale jalgu jäänud, otsustas valitsus tänasel kabinetiistungil laiapõhjalise töörühma loomise sisserände reguleerimiseks.

 

Миграционная квота, регулирующая трудовую и биз

 

The immigration quota, which regulates temporary residence permits for enterprise and employment-based immigration from third countries to Estonia, will already be reached in the summer this year.

 

Sisserände piirarv, mis reguleerib töö- ja ettevõtlusrännet kolmandatest riikidest Eestisse, täitub tänavu juba suvel.

 

Pages