You are here

Citizenship

Правительство одобрило дополнение закона о граk

 

The government approved an amendment to the Citizenship Act, which allows the Estonian citizenship to be stripped from a person who has committed a crime against the state.

 

Valitsus kiitis heaks kodakondsuse seaduse täiendamise, mis võimaldab Eesti kodakondsust ära võtta riigivastase kuriteo toime pannud isikult.

 

The Riigikogu today approved digital nomad visa related amendments, pursuant to which Estonia is one of the first countries in the world to create a digital nomad visa.

 

Сегодня Рийгикогу одобрил изменения, касающиесn

 

The amendment to the Aliens Act, passed at today’s Riigikogu session, establishes the obligations of a sponsor for employers who register the short-term employment of foreigners also with regard to workers temporarily staying in Estonia from third countries.

 

Tänasel Riigikogu istungil vastu võetud välismaalaste seaduse muudatusega kehtestatakse tööandjale, kes registreerib välismaalase lühiajalise töötamise, kutsuja kohustused ka ajutiselt Eestis viibiva kolmandatest riikidest pärit tö&

 

Riigikogu kiitis täna heaks diginomaadi viisat puudutavad muudatused, mille kohaselt luuakse Eestis ühena esimestest riikidest maailmas diginomaadi viisa.

 

Pages