You are here

Border Patrol

Täna, 20. juulil kell 12.00 avatakse pidulikult Narva-1 piiripunkti uus jalakäijate ja sõiduautode terminal, mis võimaldab inimestel kiiremini ja mugavamalt piiri ületada ning aitab kaasa turismi ja ettevõtluse arengule Ida-Virumaal.

 

Riigikogu õiguskomisjonis toimuval piirivalve teemalisel arutelul rõhutas siseminister Pevkur, et Eesti idapiiri valve on heas seisus, aga arendamisruumi on kindlasti, alustades idapiiri väljaehitamisest ja lõpetades varustuse täiendamisega.

 

Siseminister Hanno Pevkur tutvustas tänasel valitsuskabineti istungil Eesti Vabariigi riigipiiri väljaehitamise, tähistamise, tehnilise valve võimekuse arendamise ning loodava taristu ja valvesüsteemide väljaehitamise  tegevuskava.

 

Täna rahuldas Vabariigi Valitsus siseministeeriumi taotluse Vabariigi Valitsuse reservist 2 miljoni euro eraldamiseks Eesti Vabariigi ja Venemaa Föderatsiooni vahelise ajutise kontrolljoone väljaehitamisega seotud kulude katteks.

 

Täna Tartus toimunud Schengeni ruumi idasuuna maismaapiiri omavate riikide siseministrite ja siseministeeriumite ning Euroopa Liidu IT-agentuuri esindajate kohtumisel võeti vastu ühisavaldus välismaismaapiiride rahastamise vajalikkusest.

 

27. - 28. jaanuarini toimub Mustvees ja Tartus Schengeni ruumi idasuuna välismaismaapiiri omavate riikide siseministrite kohtumine, kus osalevad Eesti ja Soome siseministrid, Leedu asesiseminister ning Slovakkia, Norra, Läti, Leedu, Poola, Ungari ja Rumeenia siseministeeriumite ning Euroopa Liidu IT-agentuuri esindajad.

 

Laupäeval külastas siseminister Hanno Pevkur Värska piirivalvekordonit ja osales piirivalvuritega ühisel idapiiril tehtud patrull-lennul.

 

Pages