You are here

Border Patrol

Euroopa Komisjon avalikustas täna, 30. oktoobril, seisukoha Eesti vastu algatatud rikkumismenetluse kohta, mis käsitleb Eestis asuva Euroopa Liidu välispiiri ületuse ootejärjekorras koha broneerimise ja ooteala kasutamise eest tasu võtmist.

 

Siseminister Mart Helme osales täna Euroopa Liidu (EL) justiits- ja siseküsimuste nõukogu mitteametlikul videokohtumisel, kus arutati ajutiste EL-siseste piirikontrollide kaotamist ning välispiiride taasavamist kolmandate riikide elanikele.
 

 

Estonia will admit people with no symptoms arriving from the European Union, the members of the Schengen area or the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland.

 

Eestisse võivad alates 1. juunist tulla haigustunnusteta isikud, kes saabuvad Euroopa Liidu või Schengeni konventsiooni liikmesriigist või Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigist.

 

Vabariigi Valitsus täpsustas COVID-19 nakkuse leviku tõkestamiseks piiriületuse reegleid ja karantiinikohustust.

 

Vabariigi Valitsus otsustas, et 14. maist leevenevad Eesti ja Soome vahelise piiriületuse piirangud ning 15. maist taastub Eesti, Läti ja Leedu elanike ja neis riikides seaduslikult viibijate vaba liikumine.

 

Tänasel Balti riikide siseministrite ning EL siseministrite videokohtumistel räägiti Covid-19 viiruse leviku hetkeseisust ja kehtestatud reeglitest ning piirikontrolli meetmete kaotamisest.

 

Siseminister Mart Helme allkirjastas täna Politsei- ja Piirivalveameti (PPA) põhimääruse muudatuse, millega luuakse PPA koosseisu piirivalveosakond, mida hakkab juhtima peadirektori asetäitja piirivalve alal.

 

Siseminister Mart Helme otsustas Politsei- ja Piirivalveameti (PPA) koosseisu luua eraldiseisva piirivalve, mis hakkab lisaks seniste piiriülesannete täitmisele tagama ka kriisiolukordadeks valmisolekut. 

 

Tänasel Vabariigi Valituse istungil kiideti heaks riigipiiri seaduse muutmise eelnõu, et võimaldada piiririba laiuse muutmine vastavalt maastikule ja tegelikele vajadustele ning kehtestada Eesti riigipiirile kuni viie kilomeetrine piirivöönd.

 

Pages