You are here

Crisis Services and Regulation

On Sunday, 16 October, the Rescue Board will dispatch a rescue team consisting of two members to Haiti to assist in relief efforts and the coordination of aid in the aftermath of Hurricane Matthew. Team leader Rauno Kurvits will be joined by physician Maris Filippov.

 

Päästeamet lähetab pühapäeval, 16. oktoobril Haitile kaheliikmelise päästemeeskonna orkaan Matthew tagajärgede likvideerimiseks ja abi koordineerimiseks. Haitile lähevad meeskonna juht Rauno Kurvits ja meedik Maris Filippov.

 

Täna, 7. septembril kogunes siseministeeriumis valitsuse kriisikomisjon. Ühe olulisema teemana oli laual see, kuidas vähendada elutähtsate teenuste (nt elektri, vee, kaugkütte ja sideteenuste) omavahelist sõltuvust.

 

Täna, 8. juunil kogunevad siseministeeriumis enam kui 30 ettevõtte esindajad, et leida üheskoos võimalusi, kuidas vähendada elutähtsate teenuste (nt elektri, vee, kaugkütte ja sideteenuste) omavahelist sõltuvust.

 

Kõrgematel riigikaitsekursustel keskendus siseministeeriumi pääste- ja kriisireguleerimispoliitika osakonna juhataja Priit Laaniste kriisireguleerimispoliitikale ja laiapindsele riigikaitsele.

 

Täna siseministeeriumis toimunud valitsuse kriisikomisjoni istungil andsid politsei- ja piirivalveamet ning sotsiaalministeerium ülevaate oma võimekusest ja tegevustest põgenike ootamatu massilise sisserände korral.

 

Kriisireguleerimisõppusi korraldavad valitsuse määrusega kehtestatud riigiasutused ja elutähtsat teenust korraldavad asutused (majandus- ja kommunikatsiooniministeerium, Eesti Pank, üle 10 000 elanikuga omavalitsused) vähemalt üks kord kahe aasta jooksul.

 

Täna kiitis Vabariigi Valitsus heaks määruse, mis muudab hädaolukorrast või hädaolukorra tekkimise vahetust ohust teavitamise korda.

 

Sellel nädalal Jaapanis, Sendais ülemaailmsel katastroofiriski vähendamise konverentsil võtsid 187 ÜRO liikmesriiki ühiselt vastu uue katastroofiriski vähendamise koostööraamistiku, mille liikmesriikide hulka kuulub nüüd ka Eesti.

 

Pages