You are here

Key Dates and Recognition

Sel aastal annab siseministeerium esimest korda välja missioonimedaleid pikaajalisel tsiviilmissioonil osalenud inimestele. Siseminister Hanno Pevkur annab täna medali üle 65 inimesele.

 

Tänasel kodanikupäeval andis siseminister Hanno Pevkur 15 inimesele üle kodanikupäeva aumärgid, millega tunnustatakse inimesi, kes edendavad kodanikukasvatust või teevad vabatahtlikku tööd oma kogukonnas.

 

Ajakirjanikud on oodatud neljapäeval, 26.

 

Preester Vello Salo pälvis siseministeeriumi hõbeteenetemärgi suure panuse eest Eesti usu- ja kultuuriellu ning silmapaistvate teenete eest okupatsioonivõimude repressiivpoliitika uurimisel.

 

Siseminister Hanno Pevkur kutsub üles esitama kodanikupäeva aumärgi tunnustusele inimesi, kes on silma paistnud kodanikuaktiivsuse, vabatahtliku töö või panusega ühiskonnaellu. 

 

Homsel leinapäeval, 14. juunil mälestatakse Eestis 1941. aasta juuniküüditamise ohvreid.

 

Homme, 25. märtsil toimub märtsiküüditamise meenutuspäev Tallinna Vabadussõja Võidusamba jalamil.

 

Siseminister Hanno Pevkur tunnustas täna möödunud aastal erakordse panusega silma paistnud abipolitseinike, vabatahtlike päästjate ja vabatahtlike merepäästjate rühmi ning vabatahtlikku tegevust toetanud organisatsioone ja eraisikuid.

 

Täna andis siseminister Hanno Pevkur üle regionaalarengu auhinnad, millega tunnustatakse parimaid regionaalarengut toetavaid algatusi. Tunnustuse pälvisid üheksa ettevõtmist üle Eesti.

 

Veel viimaseid päevi saab esitada kandidaate siseministeeriumi korraldatavale regionaalarengut toetavate algatuste konkursile „Regionaalmaasikas.“ Siseministeerium annab regionaalarengu auhindu välja teist korda ja sellega tunnustatakse algatusi, millel on oluline mõju piirkonna arengule ning piirkonna eripära säilimisele ja tutvustamisele.

 

Pages