Minister of the Interior Kristian Jaani

Kristian Jaani is the Minister of the Interior of the Republic of Estonia from 26 January 2021.

Kristian Jaani was born on 11 December 1976 in Tallinn. He is married and a father of two children. In 2008, he was awarded the 4th Class of the Order of the Cross of the Eagle.

Work and career

 • From 2013–2021, he was the Police Prefect at the Police and Border Guard Board.
 • From 2007–2013, he was the Head of Office at the Police and Border Guard Board.
 • From 2003–2007, he was the Head of Division at the Police Board.
 • From 2002–2003, he was the Head of Service at the Police Board.
 • From 1997–2002, he worked at the Police Board.

Education

Kristian Jaani graduated from the Estonian Academy of Security Sciences in 1999 in the specialty of police and the same academy in 2014 in the specialty of internal security.

Siseminister juhib Siseministeeriumi oma vastutusvaldkonnas. Siseministri vastutusvaldkonnas on riigi sisejulgeoleku, avaliku korra, piirivalve, pääste, hädaabiteadete ning kodakondsuse ja rändega seotud tegevuste korraldamine.

Ministri nimetab ametisse ja vabastab ametist Vabariigi President peaministri ettepanekul. Minister astub ametisse ametivande andmisega Riigikogu ees.

 • Siseminister juhib riigi sisejulgeoleku valdkonda ning korraldab piirivalve, kriisireguleerimise ja päästetöödega seotud küsimusi.
 • Siseminister juhib siseministeeriumi tööd ja otsustab ministeeriumi valitsemisalasse kuuluvaid küsimusi. Lisaks annab minister Vabariigi Valitsusele aru siseministeeriumi tegevusest ja esitab ettepanekuid ministeeriumi valitsemisala puudutavate küsimuste otsustamiseks.
 • Siseministri vastutada on kodakondsuse ja migratsiooniga seotud asjade korraldamine.
 • Siseminister juhib Vabariigi Valitsuse uimastiennetuse komisjoni, mille eesmärk on koordineerida nii ennetustööd kui vähendada narkoainete pakkumist.
 • Siseminister esitab valitsusele ettepanekuid ministeeriumi eelarve ning vajadusel lisaeelarve kohta. Ühtlasi otsustab ta eelarvevahendite kasutamise ning jälgib eelarve täitmist. Minister kinnitab riigieelarvest lähtudes ka ministeeriumi valitsemisalas olevate riigiasutuste eelarved.
 • Siseminister otsustab ministeeriumi hallatavate riigiasutuste moodustamise ja kinnitab nende põhimäärused, struktuuri ja töökorralduse.

Last updated: 15.11.2021